Om landbruget nu

 

Miljøet er alt for vigtigt til at blive forsøgt beskyttet af teoretiske modeller. Vi skal have målbare systemer, som kan give praktisk vejledning om optimal anvendelse af kvælstof i landbruget og til gavn for miljøet.

 

Svenskerne har netop gjort det siden 1995 med positivt resultat for miljøet. De benytter sig af moderne teknologi som håndholdt og traktormonterede systemer til måling af kvælstofindholdet i den voksende afgrøde, så de kan fordele gødning i henhold til vækstpotentialet for afgrøden og ikke på basis af  en u-fleksibel fast,  årlig kvote. Sverige opfylder EUs Vandplan Direktiv og Ida Auken  fortæller, at Danmark IKKE gør det.

 

Den Britiske Regering er involveret i flere forsøg i samarbejde med forskere, landmænd, politiske beslutningstagere, NGO’er og industrigrupper. Ved at beslutte sig for en åben og gennemsigtig tilgang til afvandingsforskning er målet at accelerere den kollektive forståelse af diffus forurening og dens overførsel til politisk behandling, for at hjælpe med at opnå et praktisk og omkostningseffektivt resultat.

 

Arbejdsmiljømæssige tilgange giver dem de bedste muligheder for at styre jord og vand på en afbalanceret måde, beskytte værdifulde økosystemer og sikre langsigtet bæredygtighed i deres landbrugsoplande.

 

Landbrugsindtjeningen er vigtig for den nationale økonomi og bidrager til vores velfærdssamfund. Ved brug af moderne teknologi kan vi optimere landbrugs forholdene til gavn for miljøet og vores velfærdssamfund.

 

Nærværende hjemmesides formål er at oplyse politikere såvel som samfund om bedre alternativer til teoretiske modeller og følelsesmæssige fordomme.

 

 

 

Kontakt Om Landbruget

24.02.2023